ReadyPlanet.com
dot
dot
สินค้า
dot
bulletจุกพลาสติก
bulletฝาพลาสติกปิดขวดแก้ว
bulletขวดพลาสติกสีชา
bulletขวดพลาสติก HDPE
bulletขวดน้ำยาล้างจาน
bulletขวดพลาสติกใส PET
bulletขวดหัวปั๊ม และ ขวดฝาสเปรย์
bulletขวดพลาสติกขนาดเล็ก
bulletกระปุกพลาสติก HDPE
bulletกระปุกใส่ยาเม็ด วิตามิน พลาสติก PET
bulletกระปุกครีม เครื่องสำอางค์ PET HDPE
bulletกระปุกโหล PET
bulletขวดและฝาน้ำอบ
bulletแกลลอนพลาสติก
bulletขวดพลาสติกใส่ ผลิตภัณฑ์บำรงผิว สปา สบู่ แชมพู
bulletขวดน้ำยาเปลี่ยนสีผม
ประวัติความเป็นมาของพลาสติก

ประวัติความเป็นมาของพลาสติก

                เริ่มแรกเดิมทีนั้นการค้นพบและคิดค้นพลาสติกนั้น ริเริ่มมาจากการทดแทนวัสดุตามธรรมชาติที่ขาดแคลน โดยเฉพาะแร่เหล็กซึ่งเป็นโลหะที่ถูกนำมาใช้ในทางอุตสาหกรรมอย่างมากมายนับตั้งแต่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในทวีปยุโรปเป็นต้นมา จนเรียกยุคนั้นว่า ยุคเหล็ก (Iron age)” แร่เหล็กจะนำมาถลุงเป็นเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ จนกระทั่งแร่เหล็กตามธรรมชาติเริ่มร่อยหรอขาดแคลน จึงทำให้แร่เหล็กมีราคาเพิ่มสูงขึ้นและมีไม่เพียงพอต่อความต้องการในอุตสาหกรรม ประกอบกับการหมุนเวียนเหล็กกลับมาใช้ใหม่มีลักษณะจำกัด เนื่องจากเหล็กมีคุณสมบัติสลายตัวผุกร่อนเป็นสนิมไปตามกาลเวลา หลักจากนั้นพลาสติกก็เข้ามามีบทบาทในวงการอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น มีการใช้พลาสติกทดแทนวัสดุอื่นได้แทบทุกชนิด นับตั้งแต่เหล็กหรือโลหะประเภทอื่นๆ ไม้ แก้ว กระเบื้อง อีกทั้งพลาสติกสามารถผลิตเป็นสินค้าที่มีมาตรฐาน และคุณภาพเป็นอย่างเดียวกันได้จำนวนมาก จึงตอบสนองต่อการใช้งานทางอุตสาหกรรม

                พลาสติกเป็นวัสดุ ที่ถูกคิดค้นมาราวๆ ปี ค.ศ. 1900 พลาสติกชนิดแรกๆ ที่ถูกคิดค้นได้แก่พลาสติกที่ได้จากธรรมชาติ จำพวกยางไม้ (gutta-percha) น้ำมันชักเงา (shellac) ต่อมาจึงได้มีการคิดค้นพลาสติกโดยการสังเคราะห์ จากน้ำมันปิโตรเลียม ซึ่งทำให้มีการพัฒนาพลาติกชนิดใหม่ๆ ขึ้นมาเป็นจำนวนมาก

                อุตสาหกรรมพลาสติกเป็นอุตสากรรมที่มีความเกี่ยวพันกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพราะอุตสาหกรรมปิตรเคมีจะเป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตวัตถุดิบสำหรับผลิตเป็น ผงพลาสติก (resin) หรือ เม็ดพลาสติก (compound) สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกต่อไป โดยอุตสาหกรรมปิโตรเคมีจะนำผลิตภัณฑ์จากน้ำมันปิโตรเลียมมาผ่านกระบวนการ กลั่น แยก หรือ แตกตัว ในที่สุดได้เป็นผลิตภัณฑ์จากน้ำมันปิโตรเลี่ยมขั้นปลาย (downstream petrochemical product) และเมื่อนำผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมขั้นปลายไปผ่านกระบวนการขั้นต่ำไปที่เรียกว่า โพลีเมอร์ไรเซชั่น (polymerization) จะทำให้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมขั้นปลายเหล่านี้ซึ่งเป็นสารโมโนเมอร์ (monomer) รวมตัวเชื่อมต่อกันด้วยพันธะเคมีและมีโมเลกุลที่ยาวมากประกอบด้วยหน่วยที่ซ้ำๆ กัน จำนวนมาก ทำให้มีขนาดโมเลกุลที่ใหญ่ขึ้นและมีคุณสมบัติทางกายภาพเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น จากเดิมสารตั้งต้นที่เป็นหน่วยเล็กๆ อาจจะอยู่ในรูปของก๊าซหรือของเหลว เมื่อผ่านกระบวนการโพลีเมอร์ไรเซชั่นแล้ว โมเลกุลเล็กๆ เหล่านั้นจะเกิดพันธะเคมีเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ ซึ่งเรียกว่า โพลีเมอร์ (polymer) นั่นเอง คุณสมบัติทางกายภาพจะเปลี่ยนนั่นเอง คุณสมบัติทางกายภาพจะกลายเป็นของแข็ง และมีคุณสมบัติในทางเชิงกลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ โดยนำไปใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกต่อไป

                รูปแบบของอุตสาหกรรมพลาสติกอาจะแยกออกได้เป็น 2 ระดับดังนี้

1.อุตสาหกรรมการผลิตวัตถุดิบ ได้แก่ผงพลาสติก (resin) หรือเม็ดพลาสติก (compound) จากกระบวนการโพลีเมอร์ไรเซชั่นนั่นเอง โดยปกติเมื่อนำผลพลาสติก (resin) ไปใช้งาน พบว่าจะขาดความคงทน เกิดการเสื่อมสภาพในระหว่างการขึ้นรูป ทำให้ใช้งานไม่ได้นาน ดังนั้นจึงมีการพัฒนาให้พลาสติกมีคุณสมบัติที่ดีขึ้นกว่าในรูปผงพลาสติก โดยการใส่สารเติมแต่งลงไป เช่น สารเพิ่มความคงทน (stabilizer) สารเพิ่มความยืดหยุ่น (plasticizer) สารเพิ่มปริมาตร (filler) หรือสารเพิ่มความหล่อลื่น (lubricant) เป็นต้น ผงพลาสติกที่ผสมสารเติมแต่งนี้จะเรียกว่าเม็ดพลาสติก (compound)

                2.อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ได้แต่ การนำผงหรือเม็ดพลาสติกซึ่งเป็นวัตถุดิบมาผลิตเป็นวัสดุสำเร็จรูปในลักษณะต่างๆ กัน เช่นบรรจุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ วัสดุก่อสร้าง เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ อีกมากมาย ในปัจจุบันได้มีการนำพลาสติกมาใช้งานอย่างแพร่หลายมากมาย เนื่องจากพลาสติกมีคุณสมบัติทางโครงสร้างพิเศษ กล่าวคือ มีน้ำหนักโมเลกุลสูง (high molecular weight) ซึ่งมีโมเลกุลที่ต่อเชื่อมกันยาวกว่าสารชนิดอื่น จึงทำให้พลาสติกมีคุณสมบัติพิเศษหลายๆ อย่างพร้อมกัน เช่น แข็งแต่เบา เหนียว ยืดหยุ่น มีความโปร่งใส โปร่งแสง หรือทึบแสงก็ได้ เป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี ทนการสึกกร่อน ไม่เป็นสนิมกันน้ำ ทำเป็นสีต่างๆ ได้เป็นต้น นอกจากนี้การขึ้นรูปง่ายแลเร็วสามารถนำพลาสติกไปผลิตเป็นสินค้าที่ผลิตได้เป็นจำนวนมาก (mass production)
สาระน่ารู้

ประเภทของพลาสติก Thermoplastic และ Thermosetting articleCopyright © 2010-2013 All Rights Reserved.

ขวดพลาสติกสีชา                         ขวดพลาสติก HDPE                         แกลลอนพลาสติก HDPE

บริษัท วีเอสพี แม็ํกนิฟิเชียล จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 120/1 ถนน :  ปลายบาง ตำบล :  มหาสวัสดิ์ อำเภอ : บางกรวย
จังหวัด :นนทบุรี     รหัสไปรษณีย์ : 11130
               เบอร์โทร : 085-118-3789, 081-558-6242  
         เบอร์โทรสาร :  02-403-1023, 02-810-7072
อีเมล : vspmag@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.vspmagnificent.com

 

Line id : @vspmag

เพิ่มเพื่อน